Bảng giá bình nóng lạnh Ariston

Đăng bởi Admin
Thứ Thu,
16/04/2020

Cám ơn Quý khách đã quan tâm tới sản phẩm bình nóng lạnh Ariston

Kính gửi: Quý Khách hàng

BẢNG GIÁ BÌNH NƯỚC NÓNG ARISTON

STT Mô tả Model

Giá bán

VND

1 Bình nóng lạnh Ariston Pro    
  Bình nóng lạnh Ariston Pro 15 lít Pro 15  
  Bình nóng lạnh Ariston Pro 30 lít Pro 30  
2 Bình nóng lạnh Ariston Star    
  Bình nóng lạnh Ariston Star 15 lít Star 15  
  Bình nóng lạnh Ariston Star 30 lít Star 30  
3 Bình nóng lạnh Ariston Ti Pro    
  Bình nóng lạnh Ariston Tipro 15 lít Ti Pro 15  
  Bình nóng lạnh Ariston Tipro 30 lít Ti Pro 30  
4 Bình nóng lạnh Ariston Ti series    
  Bình nóng lạnh Ariston Tiseries 15 lít    
  Bình nóng lạnh Ariston Tiseries 30 lít    
  Bính nóng lạnh Ariston 20 lít S20HFE  
5 Bình nóng lạnh Ariston Ti SS    
  Bình nóng lạnh Ariston 15l TI-SILVER SERIES    
  Bình nóng lạnh Ariston 30l TI-SILVER SERIES    
6 Bình nóng lạnh Ariston Pro SS    
  Bình nóng lạnh Ariston 15l PRO-SILVER SERIES    
  Bình nóng lạnh Ariston 30l PRO-SILVER SERIES    
7 Bình nóng lạnh Ariston Ti-SS    
  Bình nóng lạnh Ariston Ti-SS 15 lít Ti-SS15  
  Bình nóng lạnh Ariston Ti-SS 30 lít Ti-SS30  
8 Bình nóng lạnh Ariston Pro SS    
  Bình nóng lạnh Ariston Pro-SS 15 lít Pro-SS15  
  Bình nóng lạnh Ariston Pro-SS 30 lít Pro-SS30  
9 Bình nóng lạnh Ariston loại khác    
  BNL ARISTON ABS VELIS PREMIUM PW30-30lit    
  BNL ARISTON ABS VELIS PREMIUM PW50-50lit    
  BNL ARISTON ABS VELIS PW30-30lit    
  BNL ARISTON ABS VELIS PW50-50lit    
  BNL t.tiếp Ariston màu trắng BELLO-4522E    
  BNL t.tiếp Ariston màu trắng BELLO-4522EP    
  BNL t.tiếp Ariston màu xanh có hoa văn BELLO-4522EP    
  BNL t.tiếp Ariston màu Xanh BELLO-4522EP    
  BNL t.tiếp Ariston màu xanh nhạt BELLO-4522EP    

Tin tức khác:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: