Cải thiện chất lượng không khí trong nhà

Đăng bởi Admin
Thứ Thu,
16/04/2020

Trong khi chất lượng không khí trong nhà là một cái gì đó mà chúng ta thường bỏ qua, nó có thể gây bất lợi cho sức khỏe của chúng tôi. Có một số cách để cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

Thut ng cht lượng không khí trong nhà, thường đ cp đến cht lượng không khí trong mt tòa nhà c th và xung quanh nó. Hãy suy nghĩ phn hoa, cht gây d ng, cht gây ung thư, nm mc, vi khun và ... Tùy thuc vào h thng thông gió, b lc, và các h thng không khí trong mt tòa nhà, nhng có th dao đng d di, nhưng có mt vài điu mà chúng ta có th làm như ch nhà và nhà thu, đ giúp ci thin cht lượng không khí tng th trong mt ngôi nhà hoc xây dng.

Mt s hình thc ph biến nht ca ô nhim không khí nh hưởng đến cht lượng không khí trong nhà trong nhà và kinh doanh bao gm:

  • Khói thuc
  • Chất hóa học
  • Nm mc và cht gây d ng
  • Carbon dioxide
  • Ozone
  • D bay hơi các hp cht hu cơ

Cht lượng không khí kém có th có mt tác đng rt ln đến sc khe ca chúng ta, bao gm các vn đ v phi như hen suyn, d ng, và nó cũng có th nh hưởng đến mc đ ca chúng ta v năng sut và cht lượng tng th ca cuc sng. Vì vy, nhng gì chúng ta có th làm đ ci thin cht lượng không khí? Thông gió thích hp là chìa khóa, và có mt s cách đ làm điu đó, bao gm điu hòa không khí, trao đi không khí, b lc không khí, và máy hút m. Tùy thuc vào hoàn cnh ca bn, người ta có th là mt la chn giá c phi chăng trong khác.

Vì vy, mt s trong nhng cách đ ci thin cht lượng không khí trong nhà ca bn là:

  • Điều hòa không khí (vi b lc phn hoa, v.v)
  • Không khí trao đi
  • Làm sch b lc không khí
  • Máy hút m (tng hm m ướt và khu vc.)

Nguồn: Sưu tầm

Tin tức khác:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: