Điều hòa không khí - Máy lạnh DAIKIN model mới 2014

Đăng bởi Admin
Thứ Thu,
16/04/2020

Theo như thông báo từ hãng DAIKIN tại Việt Nam gửi các Đại lý/nhà phân phối. Cuối năm nay - năm 2013, DAIKIN sẽ cho ra mắt dòng sản phẩm máy điều hòa treo tường model mới và model thay thế sẽ bán tại thị trường Việt Nam năm 2014 chi tiết theo bảng kê sau:

STT MODEL GHI CHÚ
  2013 2014  
I  ĐIỀU HÒA DAIKIN 1 CHIỀU
1 Máy điều hòa Daikin 1 chiều phổ thông
1.1   FTE20MV1V/RE20MV1V Model Mới
1.2   FTE25MV1V/RE25MV1V Model Mới
2 Máy điều hòa Daikin 1 chiều thông dụng
2.1 FTE25LV1V/RE25LV1V    
2.2 FTE35LV1V/RE35LV1V    
2.3 FTE50LV1V/RE50LV1V    
2.4 FTE60LV1V/RE60LV1V    
3  Máy điều hòa Daikin 1 chiều inverter - Gas R22  
3.1 FTKD25GVMV/RKD25GVMV FTKD25HVMV/RKD25HVMV Model thay thế
3.2 FTKD35GVMV/RKD35GVMV FTKD35HVMV/RKD35HVMV Model thay thế
3.3 FTKD42GVMV/RKD42GVMV FTKD42HVMV/RKD42HVMV Model thay thế
3.4 FTKD50GVMV/RKD50GVMV FTKD50HVMV/RKD50HVMV Model thay thế
3.5 FTKD60GVMV/RKD60GVMV FTKD60HVMV/RKD60HVMV Model thay thế
3.6 FTKD71GVMV/RKD71GVMV FTKD71HVMV/RKD71HVMV Model thay thế
4  Máy điều hòa Daikin inverter 1 chiều - Gas R410  
3.1 FTKS25EVMV/RKS25EBVMV FTKS25GVMV/RKS25GVMV Model thay thế
3.2 FTKS35EVMV/RKS35EBVMV FTKS35GVMV/RKS25GVMV Model thay thế
3.3 FTKS50FVMV/RKS50FVMV FTKS50GVMV/RKS50GVMV Model thay thế
3.4 FTKS60FVMV/RKS60FVMV FTKS60GVMV/RKS60GVMV Model thay thế
3.5 FTKS71FVMV/RKS71FVMV FTKS71GVMV/RKS71GVMV Model thay thế
II MÁY ĐIỀU HÒA DAIKIN 2 CHIỀU  
1  Máy điều hòa Daikin 2 chiều inverter - Gas R22  
1.1 FTXD25DVMV/RXD25DVMV FTXD25HVMV/HXD25HVMV Model thay thế
1.2 FTXD35DVMV/RXD35DVMV FTXD35HVMV/HXD35HVMV Model thay thế
1.3 FTXD50FVMV/RXD50BVMV FTXD50HVMV/RXD50HVMV Model thay thế
1.4 FTXD60FVMV/RXD60BVMV FTXD60HVMV/RXD60HVMV Model thay thế
1.5 FTXD71FVMV/RXD71BVMV FTXD71HVMV/RXD71HVMV Model thay thế
2  Máy điều hòa Daikin 2 chiều inverter - Gas R410  
1.1 FTXS25EVMV/RXS25EBVMV FTXS25GVMV/RXS25GVMV Model thay thế
1.2 FTXS35EVMV/RXS35EBVMV FTXS25GVMV/RXS35GVMV Model thay thế
1.3 FTXS50FVMV/RXS50FVMV FTXS25GVMV/RXS50GVMV Model thay thế
1.4 FTXS60FVMV/RXS60FVMV FTXS25GVMV/RXS60GVMV Model thay thế
1.5 FTXS71FVMV/RXS71FVMV FTXS25GVMV/RXS71GVMV Model thay thế
3  Máy điềuhòa 2 chiều Daikin - không inverter - Gas R410  
3.1   FTYN25JXV1/RYN25CJXV1V Model Mới
3.2   FTYN35JXV1/RYN35CJXV1V Model Mới
3.3   FTYN50JXV1/RYN50CJXV1V Model Mới
3.4   FTYN60JXV1/RYN60CJXV1V Model Mới

 

Như vậy có thể thấy:

- Daikin tiếp tục duy trì dòng sản phẩm cũ

- Daikin phát triển thêm sản phẩm mới: dòng 1 chiều phổ thông và dòng máy 2 chiều không inverter Gas R410.

-----

Nguồn: Hãng DAIKIN cung cấp

Tin tức khác:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: