Thông báo sản phẩm mới máy điều hòa không khí Daikin 2015

Đăng bởi Admin
Thứ Thu,
16/04/2020

Theo như thông lệ hàng năm vào ngày 1/1 hàng năm hãng Daikin lại cho ra mắt, giới thiệu sản phẩm mới máy điều hòa Daikin năm 2015.

Năm 2015, Hãng Daikin cho ra mắt dòng sản phẩm mới máy điều hòa Daikin công nghệ Inverter (tiết kiệm điện) sử dụng gas R32 thân thiện môi trường.

điều hòa daikin 2015

  MODEL 2014   Model 2015
Fighting model, C/O, R22 FTE25LV1V/RE25LV1V Fighting model, C/O R410 FTNE25MV1V/RNE25MV1V
FTE35LV1V/RE35LV1V FTNE35MV1V/RNE35MV1V
FTE50LV1V/RE50LV1V FTNE50MV1V/RNE50MV1V
FTE60LV1V/RE60LV1V FTNE60MV1V/RNE60MV1V
Deluxe model, C/O, R22 FT25JV1V/R25JV1V Deluxe model, C/O  
FT35JV1V/R35JV1V  
FT50JV1V/R50JV1V  
FT60JV1V/R60JV1V  
Inverter R22, C/O FTKD25GVMV/RKD25GVMV Inverter R32, C/O
(Low CSPF) 
FTKC25NVMV/RKC25NVMV
FTKD35GVMV/RKD35GVMV FTKC35NVMV/RKC35NVMV
FTKD42GVMV/RKD42GVMV  
FTKD50GVMV/RKD50GVMV FTKC50NVMV/RKC50NVMV
FTKD60GVMVRKD60GVMV FTKC60NVMV/RKC60NVMV
FTKD71GVMV/RKD71GVMV  
    Inverter R32, C/O
(Mid CSPF) 
FTKV25NVMV/RKV25NVMV
  FTKV35NVMV/RKV35NVMV
  FTKV50NVMV/RKV50NVMV
  FTKV60NVMV/RKV60NVMV
  FTKV71NVMV/RKV71NVMV
    Inverter R32, C/O
(High CSPF) 
FTKJ25NVMVS/RKJ25NVMV
  FTKJ35NVMVS/RKJ35NVMV
  FTKJ50NVMVS/RKJ50NVMV
  FTKJ60NVMVW/RKJ25NVMV
  FTKJ71NVMVW/RKJ35NVMV
Inverter R410a, C/O FTKS25EVMV/RKS25EBVMV Inverter R410a, C/O FTKS25EVMV/RKS25EBVMV
FTKS35EVMV/RKS35EBVMV FTKS35EVMV/RKS35EBVMV
FTKS50FVMV/RKS50FVMV FTKS50FVMV/RKS50FVMV
FTKS60FVMV/RKS60FVMV FTKS60FVMV/RKS60FVMV
FTKS71FVMV/RKS71FVMV FTKS71FVMV/RKS71FVMV
Inverter R22, H/P FTXD25DVMV/RXD25DVMV Inverter R32, H/P FTXL25N/RXN25L
FTXD35DVMV/RXD35DVMV FTXL35N/RXN35L
FTXD50FVMV/RXD50BVMV FTXL50N/RXN50L
FTXD60FVMV/RXD60BVMV FTXL60N/RXN60L
FTXD71FVMV/RXD71BVMV  
    Inverter R32
H/P
High CSPF
FTXJ25NVMVS/RXJ25NVMV
  FTXJ35NVMVS/RXJ35NVMV
  FTXJ50NVMVS/RXJ50NVMV
  FTXJ60NVMVS/RXJ60NVMV
  FTXJ71NVMVS/RXJ71NVMV
Inverter R410a, H/P FTXS25EVMV/RXS25EBVMV Inverter R410a, H/P FTXS25EVMV/RXS25EBVMV
FTXS35EVMV/RXS35EBVMV FTXS35EVMV/RXS35EBVMV
FTXS50FVMV/RXS50FVMV FTXS50FVMV/RXS50FVMV
FTXS60FVMV/RXS60FVMV FTXS60FVMV/RXS60FVMV
FTXS71FVMV/RXS71FVMV FTXS71FVMV/RXS71FVMV

 

Công ty Bảo Minh - Chuyên gia điều hòa, đại lý điều hòa daikin giá rẻ cho mọi nhà 

Tin tức khác:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: